evenemang

iDEAlab startup campus

iDEAlab startup campus

Händelsebeskrivning:

Startupcampuset iDEAlab inkluderar utbildning av deltagare i fem veckor och praktiskt lagarbete under förinkubationsperioden i iDEAlabs samarbetsutrymme under en total varaktighet av fyra månader. Under de första fem veckorna av programmet får studenterna möjlighet att arbeta med utveckling av en idé och skapa en utvecklingsplan genom skräddarsydda utbildningar och seminarier. Närvaron av mentorer från professorernas led, men också framgångsrika entreprenörer, är av stor betydelse för utvecklingen av nystartade företag, och det är precis vad alla användare av iDEAlab campus kommer att ha möjlighet att använda under sin vistelse i Plats.

Programmet är utformat för att stimulera entreprenörsandan hos universitetsstudenter med de mest kreativa idéerna. Vi vill ge våra studenter kunskap och verktyg samt en plats där de kan omsätta sina affärsinitiativ till verklighet.
Under den fem veckor långa utbildningen kommer iDEAlab-användare att utveckla sina idéer genom följande workshops:

 • Workshop 1: UTVECKLING AV IDÉEN(Kreativt tänkande, idégenerering, problemlösning)
 • Workshop 2: TILLÄGNANDE(Lagarbete, marknadsundersökningar, idépresentation, finansiering)
 • Workshop 3: AFFÄRSMODELL UTVECKLING (Affärsmodell canvas, marknadspassning)
 • Workshop 4: DIGITAL MARKNADSFÖRING (Sociala medier, marknadsföring, design)
 • Workshop 5: HUR MAN LYCKAS I SYSTEMET (Immateriella rättigheter, juridiska och affärsmässiga aspekter av verksamheten)

Förinkubationsperioden kommer att åtföljas av mentorer som kommer att väljas från raden av framgångsrika entreprenörer som redan har bevisat sig själva när det gäller att implementera idéer i ett affärsföretag.

Eventets innehåll

Vad är vårt mål?
Med ett innovativt förhållningssätt och program vill vi uppmuntra eleverna att utveckla sin kreativitet, lära sig att arbeta i ett team och använda sina kunskaper och initiativ för att skaffa sig nödvändiga färdigheter för att starta eget företag, samt att påverka spridningen medvetenhet om vikten av entreprenörskap och startups i vårt samhälle.

Förmån för studenter? Studenter som blir iDEAlab-användare:

 • de kommer att få möjlighet att skaffa sig de grundläggande färdigheter och verktyg som behövs för att vidareutveckla sin idé
 • de kommer att träffa framgångsrika entreprenörer och andra kreativa studenter
 • kommer att ha kontinuerligt stöd från mentorn
 • de kommer att få en chans att presentera sina idéer för framgångsrika företag
 • kommer att få ett intyg på framgångsrikt slutförande av programmet
 • de mest framgångsrika idéerna kommer att få möjlighet att fortsätta sitt arbete i Novi Sad Business Incubator

Vem kan ansöka?
Ansökningar är öppna för grund-, master- och doktorander vid alla fakulteter vid University of Novi Sad. Registrering av individer eller lag med max tre medlemmar är möjlig.

Hur görs urvalet?

 • Idéns originalitet
 • En idés kreativa potential
 • Marknadspotential
 • Det anses vara en fördel om teamen består av studenter från olika fakulteter eller olika institutioner på fakulteten

Hur man skall registrera?
Vill du delta i de nämnda aktiviteterna? Du behöver ansöka genom att presentera din affärsidé via formuläret på hemsidan www.idealab.rs

Sista datum för att skicka ansökan?
Sista ansökningsdag är den 21 november 2016.

Vistelsetid i iDEAlab?
28 november 2016 - 28 mars 2017. Under vistelsetiden förväntas eleverna vara engagerade i arbetet och utvecklingen av idén samt regelbundet närvara vid alla organiserade utbildningar.

Du kan fylla i ansökan HÄR.

Tävling.pdf

För ytterligare frågor kan du kontakta oss via e-post: info@idealab.rs

Du kan också komma varje onsdag och fredag kl 12-14 till iDEAlabs lokaler (Dr. Ilije Đuričića 3) för att i ett direkt samtal ta reda på vad det är du får genom att delta i programmet.

sv_SE