evenemang

LLL-kurs "Kreativt tänkande"

LLL-kurs "Kreativt tänkande"

Händelsebeskrivning:

Inom iDEAlab och i samarbete med Tempus-projektet "Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management (MAIN)" anordnades en tvådagars kurs för livslångt lärande "Creative Thinking". Kursens huvudämne var att hantera kreativitet inom företag.

Kursen informerade deltagarna om olika strategier som skulle kunna implementeras i företag för att uppmuntra kreativiteten hos anställda på alla nivåer. Genom olika övningar tillämpade deltagarna strategier för att mäta och påverka medarbetarnas kreativitet. Som en del av kursen introducerades deltagarna för kreativa problemlösningstekniker.

Efter övningarna genom vilka deltagarna genererade idéer, utvärderades idéerna. Därefter introducerades deltagarna för sätten att utforma, organisera och genomföra kreativa kampanjer inom företag.

sv_SE