Evenementen

LLL cursus "Creatief Denken"

LLL cursus "Creatief Denken"

Beschrijving van het evenement:

Binnen iDEAlab en in samenwerking met het Tempus-project "Mastering innovation in Servië through development and implement of interdisciplinaire postdoctorale curricula in innovatiemanagement (MAIN)" werd een tweedaagse cursus "Creatief Denken" georganiseerd. Het hoofdonderwerp van de cursus was het managen van creativiteit binnen bedrijven.

De cursus informeerde de deelnemers over verschillende strategieën die in bedrijven kunnen worden geïmplementeerd om de creativiteit van werknemers op alle niveaus te stimuleren. Via verschillende oefeningen pasten de deelnemers strategieën toe om de creativiteit van medewerkers te meten en te beïnvloeden. Als onderdeel van de cursus maakten de deelnemers kennis met creatieve probleemoplossende technieken.

Na de oefeningen waarbij de aanwezigen ideeën genereerden, werden de ideeën geëvalueerd. Daarna maakten de deelnemers kennis met de manieren om creatieve campagnes binnen bedrijven te ontwerpen, organiseren en uitvoeren.

nl_NL