Novi iDEAlab + DIH-World projekat

iDEAlab kao jedan od nekoliko Digitalnih inovacionih habova u Srbiji  bio je uspešan u poslednjem pozivu DIH-World i dobio projekat AGV FLEX TEX koji ima za cilj digitalizaciju i automatizaciju proizvodnje unutar tekstilne industrije. DIH World je program koji traži inovativne eksperimente širom Evrope koji integrišu digitalne tehnologije u procese, proizvode i usluge proizvodnih malih i srednjih preduzeća. Inovativni eksperiment AGV FLEX TEX je projekat koji će biti realizovan zajedno sa kompanijom IVKO Woman.