Novi iDEAlab + DIH-World projekt

iDEAlab kao jedan od nekoliko Digital Innovation Hubova u Srbiji, bio je uspješan na posljednjem pozivu DIH-World i dobio projekt AGV FLEX TEX, koji ima za cilj digitalizaciju i automatizaciju proizvodnje unutar tekstilne industrije. DIH World je program koji traži inovativne eksperimente diljem Europe koji integriraju digitalne tehnologije u procese, proizvode i usluge proizvodnih malih i srednjih poduzeća. Inovativni eksperiment AGV FLEX TEX projekt je koji će se provoditi zajedno s IVKO Woman.

hr