Hur man får jobb inom IT-branschen och digital marknadsföring

IT-branschen expanderar och utvecklas uppenbarligen snabbt.

Behovet av arbetskraft ökar, men det gör också de krav som arbetsgivarna ställer på potentiella anställda.

Utöver de grundläggande färdigheter som är nödvändiga för att arbeta inom IT-sektorn, är goda kommunikationsförmåga och hanteringsförmåga i företagsmiljön alltmer eftertraktade. Å andra sidan har människor inte den nödvändiga kunskapen.

Men problemet ligger inte i dem.

Problemet är att ungdomar hittills inte har kunnat skaffa sig nödvändig kompetens på ett ställe.

I en ännu svårare ställning befinner sig ungdomar, som inte ingår i det konventionella utbildningssystemet, och som är arbetslösa, s.k. NEET ungdom.

Forskning visar att det finns cirka 20%-ungdomar i regionen som är NEET och som rör sig i en ganska sluten sfär, där information och möjligheter är svåra att nå.

Digital marknadsföring och IT-branschen – hur får man jobb?

Den rådande opinionen i samhället kommunicerar indirekt att det räcker med att bara skriva in sig på någon av IT-inriktningarna på universitetet och att de kommer att finnas omkring dig när du tar examen, om inte innan.

Men är det verkligen så?

Erfarenheten säger att det inte är det.

Majoriteten av de unga som inte går i formell utbildning, och de som gör det, vet inte vart de ska vända sig efter gymnasiet. Allt de hör när de kommer ut från college är tystnad och enstaka skrik.

Det har visat sig att många av dem ger upp sina studier eller sina idéer just för att de inte ser hur de ska få jobb i den digitala eran.

Vi pratade med Ana, en före detta student vid tekniska fakulteten:

IT-kursprogrammering och digital marknadsföring - studentupplevelser
Anna berättar om sin erfarenhet av att söka jobb inom programmeringsområdet.

Det är hemskt när man tar livet av sig när man pluggar till ett svårt antagningsprov, sedan misslyckas man på något sätt, och först då börjar pluggandet. Du försöker och försöker och hoppas att en magisk portal till programmerarnas värld öppnas, att du träffar någon som kommer att introducera dig till den praktiska delen. Men det händer ingenting, man pluggar, man har tentor och det är det.

Jag säger inte, det finns undantag, men för det mesta kommer man ut precis som vilken annan fakultet som helst. Avsluta, så vad? Var? Hur?

Även om jag hade en hel del praktiska uppgifter på universitetet så hade jag inte t.ex. förvärvade inga färdigheter relaterade till affärer, relationer med arbetsgivare och kunder. Och om du får och senare får behålla ett visst jobb beror mycket på det. Det är inte samma sak när professorn ger dig en uppgift och ritar allt åt dig och när du ska organisera ditt arbete själv, för riktiga projekt. Redan under mitt sista år började jag oroa mig för hur jag skulle göra efteråt eftersom jag insåg att det egentligen inte var ett skämt-kul.

Jag pratade med alla jag kunde om min ångest tills min systers vän berättade att de fanns kurser för personer som vill få jobb inom IT-sektorn och har liten eller ingen praktisk bakgrund alls.

Han har vänner som fått reda på utbildningen via Facebook, anmält sig och fram till dess utan större praktiska kunskaper fått en konkret möjlighet till vidareutbildning.

Det var därför jag bestämde mig för att prova. Och jag ångrade mig inte. Bredvid konkret kunskap, vid utbildningen jag skaffat och mjuka färdigheter, som är mycket viktiga för mitt arbete idag. Mot slutet av halvårskursen hade vi en simulering av ett samtal med företagarna som utbildade oss och det var så jag fick ett erbjudande om praktik, och senare jobb – på samma företag.

Det som var mest intressant för mig var att vi jobbade med "riktiga människor". Föreläsare och mentorer från riktiga företag kommer och lär dig konkreta saker. Bokstavligen, den portalen öppnas och du går in i den världen. Dessa kurser är en intressant gemenskap av människor med idéer, kunskaper och färdigheter, som ditt iDEAlab, som jag vet också deltar i anordnandet av kursen i år.

Förutom programmering för webbapplikationer hör jag att det just nu finns ett program för digital marknadsföring. Det står klart för alla att det är en mycket lovande karriär idag, och det finns inte ens någon formell utbildning för det, åtminstone vad jag vet. Ingen fakultet har ett huvudämne inom digital marknadsföring, så det här är en extra chans för alla som är intresserade av det.

Jag kommer att rekommendera denna utbildning till alla som vill arbeta inom IT-branschen, oavsett position, för här är jag ditt exempel.

IT- och digital marknadsföringskurs - vägen till ditt första jobb
Du kan läsa mer om denna kurs på 02 hjälte.

Enligt utbildningssamordnaren ett av de största hindren som unga möter när de söker jobb Centrum för ungdomsarbete, Isidora Paklar, det faktum att de måste söka de kunskaper, färdigheter och stöd de behöver på olika platser i systemet.

Den processen kan vara extremt lång och tröttsam för en ung person som vill börja en karriär i IT-branschen. Vägen till jobbet är definitivt inte lätt, även om den kan presenteras så.

Det är sant att nuförtiden sker digitala revolutioner efter varandra, och med största sannolikhet kommer serien att fortsätta i framtiden. Det betyder bara att det kommer att finnas arbete inom denna sektor och att nya tjänster kommer att öppnas. Erfarenheten säger oss att utan rätt information, trots kunskap, har unga svårt att få arbete.

Vi hoppas att nyttig information och nödvändig utbildning i framtiden lättare och snabbare hittar vägen till ambitiösa unga människor – vilket bland annat är ett av iDEAlab-föreningens huvudmål.

sv_SE