Događaji

FTN Challenge

FTN Challenge

Opis događaja:

Jubilarno deseto po redu takmičenje studenata u rešavanju studije slučaja, kratkih idejnih prezentacija i debati

Ovogodišnje takmičenje se održava 8. i 9. aprila, na Fakultetu tehničkih nauka i beleži jubilej od jedne decenije. Studenti zainteresovani za ovaj tip takmičenja će imati priliku da se istaknu i pokažu svoje znanje.

FTN Challenge je takmičenje u rešavanju poslovnih studija slučaja (Case Study), kratkih idejnih prezentacija (Elevator Pitch) i debati. Organizuje ga udruženje studenata Industrijskog Inženjerstva i Menadžmenta – ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management), Lokalne grupe Novi Sad sa Fakulteta tehničkih nauka.

“Ovo takmičenje predstavlja izazov za studente koji žele da svoje znanje primene u praksi i takmiče se sa uspešnim studentima ostalih prestižnih fakulteta u Srbiji, kako bi se pokazali kao kvalitetan budući kadar.” – Novica Obradović, prošlogodišnji takmičar.

Sadržaj događaja

Takmičenje u rešavanju studija slučaja je koncipirano tako da timovi od po četvoro ili petoro studenata dobijaju studiju slučaja u kojoj je do neophodnih detalja opisano stanje i zadaci kompanije čiji problem treba da reše. Nakon dobijanja studije, takmičari imaju između četiri i pet sati rada, zavisno od izabranog formata od strane organizatora. Za vreme rešavanja svojih studija slučaja svi timovi su izolovani u učionicama na fakultetu bez pristupa internetu i mobilnim telefonima, a zatim nakon isteka predviđenog vremena predaju svoja rešenja.

Prezentacije se izvode narednog takmičarskog dana, gde timovi svoja rešenja prezentuju pred žirijem i publikom. Za izlaganje imaju 20 minuta, nakon čega sledi 10 minuta prepuštenih žiriju da postavlja pitanja na osnovu prezentacije. Celokupna prezentacija rada i sam rad se boduju po određenim pravilima i rangiranje se vrši prema dobijenoj sumi poena. Nakon toga žiri i organizatori svečano dodeljuju diplome timovima koji su zauzeli prva tri mesta.

Disciplina Elevator Pitch je zasnovana na kratkim idejnim prezentacijama gde timovi koji broje od 3 do 4 člana imaju 4 sata da rade na rešavanju problema koje zadaje kompanija. Kada takmičarima isteknu data 4 sata, predaju svoje rešenje i imaju 60 sekundi da ga prezentuju pred žirijem koji sačinjavaju profesori i predstavnici kompanija. Kada se prezentacija završi ostaje 10 minuta za pitanja žirija.

Debata je formalna diskusija u kojoj dve suprostavljene strane razmenjuju argumente u prilog različitim stanovištima povodom jedne teme, poštujući unapred ugovorena pravila. Na takmičenju se koristi format američke parlamentarne vlade. Timove u debati čine dva člana, predsednik i član vlade, odnosno vođa i član opozicije. Odluku o pobedniku donosi žiri koji čine profesori.

Na dosadašnjim takmičenjima su učestovali studenti sa državnih i privatnih fakulteta iz Novog Sada, Beograda, Subotice, Kragujevca i Niša, što sve zajedno ukazuje na trajnost i uspešnost ovakvog događaja.

sr_RS