Događaji

LLL kurs “Creative Thinking”

LLL kurs “Creative Thinking”

Opis događaja:

U okviru iDEAlab-a a u saradnji sa Tempus projektom ”Mastering innovation in Serbia through development and implementation of interdisciplinary post-graduate curricula in innovation management (MAIN)” organizovan je dvodnevni kurs celoživotnog učenja “Creative Thinking”. Glavna tema kursa bila je upravljanje kreativnošću u okviru kompanija.

Kurs je informisao polaznike o različitim strategijama koje bi se mogle primeniti u kompanijama kako bi se podstakla kreativnost zaposlenih na svim nivoima. Polaznici su kroz različite vežbe primenili strategije za merenje i uticanje na kreativnost zaposlenih. U okviru kursa polaznici su se upoznali i sa tehnikama kreativnog rešavanja problema.

Nakon vežbi kroz koje su prisutni generisali ideje, sprovedena je i evaluacija ideja. Nakon toga polaznici su upućeni u načine dizajniranja, organizovanja i sprovođenja kreativnih kampanja u okviru kompanija.

sr_RS