Događaji

iDEAlab – Svečano otvaranje

iDEAlab – Svečano otvaranje

Opis događaja:

Kreativna laboratorija za podsticaj i razvoj preduzetničkih i inovativnih ideja studenata – iDEAlab svečano je otvorena 22. aprila 2016. godine. Laboratorija se nalazi u samom srcu kampusa Univerziteta u Novom Sadu u ulici Dr Ilije Đuričića 3, u zgradi Studentskog doma „Slobodan Bajić“.

iDEAlab predstavlja kreativni prostor za rad namenjen studentima svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, koji će imati mogućnost da zajedno u interdisciplinarnim timovima razvijaju i uče o preduzetništvu, inovacijama, tržištu i svemu onom što ih čeka nakon završetka studija uz obuke, podršku mentora i sve neophodne resurse i modernu tehnologiju, poput 3D skenera, 3D štampača, Arduino i Lego Mindstorm kompleta koji će im biti na raspolaganju. Pored razvijanja kreativnih preduzetničkih ideja, biće organizovana tematska predavanja, radionice, treninzi i takmičenja.

Cilj iDEAlab-a jeste da sistematski podstiče i usmerava kreativnost, inovativnost i proaktivnost studenata i istraživača, da afirmiše njihov talenat i jača njihove preduzetniče veštine i sposobnosti. Kroz saradnju sa kompanijama i radom na stvarnim poslovnim problemima iDEAlab će podsticati koncept otvorenih inovacija stvarajući sadržajnije veze između Univerziteta i poslovnog okruženja i podstičući sveukupnu preduzetničku klimu.

Ulazak prvih timova u iDEAlab planiran je nakon predstojećeg Startup Weekenda (13-15. maj) na kome će se obaviti selekcija najboljih ideja i timova koji imaju potencijal za razvoj iste.

iDEAlab je nastao u okviru među narodnog Tempus projekta „Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (iDEALab)“ koji je koordiniran od strane Univerziteta u Novom Sadu. U okviru projekta formirana je regionalna mreža od šest laboratorija osnovanih na 6 institucija u regionu (Univerzitetu u Novom Sadu, Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu, Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici, Univerzitet Donja Gorica u Podgorici, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Zenici).

sr_RS