ŠTA JE TO DIGITALNA REVOLUCIJA I KAKO ONA MENJA VAŠU POZICIJU NA TRŽIŠTU?

Šta je to digitalna revolucija?

 

“Brzo – to je polako, ali bez prekida” – stara je Japanska poslovica koja je na više načina relevantna za našu današnju temu.

Ovom poslovicom prvenstveno moramo da shvatimo da digitalna revolucija nije nešto što se dešava u 21. veku. Preciznije, nije nešto što se dešava samo u 21. veku.

Da bismo razumeli digitalnu revoluciju i uticaj iste na globalne društvene i ekonomske odnose, potrebno je da uključimo našu mašinu za putovanje kroz vreme i vratimo se u daleke osamdesete godine prošlog veka. Šta je to što se tad dešavalo?

Dešavalo se mnogo toga. Ronald Regan izabran je za predsednika Sjedinjenih država. Emitovala se prva epizoda Simpsonovih. Eksplodirao je nuklearni reaktor u Černobilu, a na kraju decenije srušen je Berlinski zid. Svi ovi događaji promenili su društvenu stvarnost po x i y osi. Međutim, desila se jedna naizgled bizarna stvar. 

U izboru ličnosti godine, u magazinu Time, 1982. godine prvo mesto zauzima računar. Da, ličnost godine je doslovno računar.

Vest je odjeknula u svetskim medijima, dok su samo retki shvatali važnost ove metafore. Ne, ovo se nije desilo slučajno i nije u pitanju greška. Računar je izabran za ličnost godine sa razlogom, a taj razlog je što će on da promeni stvarnost kakvu poznajemo na način na koji nikada nije bila promenjena u tako kratkom vremenskom okviru.

Tu stvarnost neće promeniti sam računar. Promeniće je tehnologija koja stoji iza računara kao proizvoda ove do tad nezamislive, futurističke bajke.

Ali neke bajke su zasnovane na realnim motivima, zar ne?

Digitalna revolucija predstavlja proces digitalizacije. Računar možda jeste bio ličnost godine, ali bilo bi pogrešno usmeravati svu pažnju na pojavu računara. Oni jesu bili najkompleksniji elementi ovog procesa, ali nikako nisu bili jedini.

U narednim decenijama, videli smo tranziciju:

  • Muzike sa gramofonskih ploča u CD i mp3 formate
  • VHS kaseta u DVD
  • Analognog emitovanja u digitalno emitovanje
  • Javnih telefonskih govornica u mobilne telefone
  • Štampanih knjiga u e- knjige
  • Pisaćih mašina u štampače
  • Pisama u e- poštu
  • Analognih fotografija u digitalne fotografije

Neki od ovih prelaza bili su relevantni kako za profesionalnu sferu života, tako i za onu ličnu. Ali sve ove tranzicije bile su veliki generator promena u profesionalnom životu na globalnom nivou. 

Manje je važno da li govorimo o malim biznisima, srednjim kompanijama ili velikim korporacionim strukturama – ono što je važnije jeste činjenica da ove promene transformišu vaše poslovanje iz korena.

A danas, kada ugasimo mašinu za putovanje kroz vreme i pogledamo u procese digitalizacije koji se dešavaju preko 40 godina, možemo da postavimo sebi sledeće pitanje:

Šta se ovde zapravo desilo?!

Razumevanju ovog kompleksnog problema neophodno je pristupiti iz nekoliko uglova. Nije dovoljno razumeti inženjersku tehnologiju koja leži iza samih procesa invencija i inovacija. Nije dovoljno razumeti promene ekonomskih tokova. Nije dovoljno razumeti ni jednu pojedinačnu odliku digitalizacije. Naš zadatak je da ih razumemo u celini.

A razumeti proces digitalizacije znači razumeti proces globalizacije. Razumeti globalizaciju znači razumeti društvo. Razumeti društvo znači razumeti čoveka.

Kada ovu avanturu putovanja kroz vreme i kratkog pregleda istorije digitalizacije sagledamo kroz prizmu vašeg poslovanja, da li vam stvari izgledaju jednostavnije ili komplikovanije nego ikada pre?

U oba slučaja, zaključak je isti: proces digitalizacije vašeg poslovanja je kompleksan problem, a njegovo rešavanje predstavlja neophodan korak ka pozicioniranju vašeg brenda na prezasićenom i visoko konkurentnom tržištu.

Od vas se zahteva da budete stručni u vođenju vašeg poslovanja i da raspolažete nizom veština u vašoj profesionalnoj niši, a da pored toga, vaše poslovanje efektivno pozicionirate i u digitalnom svetu.

Ovaj dvostrani pritisak često može da bude demotivišujuća sila za preduzetnike, pa se velika većina njih odlučuje da ovaj drugi deo prepusti specijalizovanim stručnjacima iz oblasti digitalnog poslovanja.

Alternativa tome je da se sami edukuju i da stečeno znanje o digitalnom poslovanju primenjuju u svom poslovanju, ukoliko za to imaju vremena na raspologanju.

Yellowsens Creative Studio čini grupa mladih preduzetnika koji zastupaju holistički strategijski pristup. 

Kombinacijom znanja iz oblasti digitalnih veština i dubokog razumevanja psihologije, navika i ponašanja čoveka kako individualno tako i u organizovanim grupama, teže da ponude vašem poslovanju jedan zaokružen plan napretka u kom će integrisati realne ciljeve vašeg biznisa u bezgraničan digitalni svet koji ne prestaje da raste.

Napomena:

Ovaj članak objavljen je na našem portalu u sklopu kursa „My Career from Zero to Hero (02Hero)“, čiji je jedan od organizatora iDEAlab. Podaci u članku ne predstavljaju realne proizvode niti usluge, već su isključivo zamišljeni projekat polaznika za potrebe kursa.

sr_RS