O nama

Cilj i svrha neprofitnog udruženja iDEAlab - Promocija preduzetništva među mladima i savetodavna podrška razvoju ideja kroz rad na projektima i održavanju obuka

Naša priča

6

IDEALAB-OVA

153

NAŠIH STUDENATA

24

MENTORA I PREDAVAČA

16

DOGAĐAJA

„iDEAlab, mesto gde ideje postaju stvarnost.”

KO SMO MI

iDEAlab predstavlja jedinstveni kreativni prostor za rad namenjen studentima i mladim istraživačima svih fakulteta Univerziteta u Novom Sadu. iDEAlab kao neprofitno udruženje građana zainteresovanim studentima i članovima nudi besplatne programe obuke za podsticanje preduzetničkog duha, podršku u realizaciji njihovih inovativnih ideja, mogućnost umrežavanja i mentorsko vođenje od strane iskusnih preduzetnika.

Vizija iDEAlab-a je videti studente i mlade istraživače kao potencijalne osnivače brzorastućih kompanija, što bi doprinelo širenju preduzetničkog duha na Univerzitetu i iskorištavanju velikog ali nedovoljno iskorišćenog potencijala koji proizilazi iz njihovog najvrednijeg resursa, a to je znanje.

Misija iDEAlab-a je da sistematski podstiče i usmerava kreativnost, inovativnost i proaktivnost studenata i istraživača, da afirmiše njihov talenat i jača njihove preduzetničke veštine i sposobnosti, stvarajući sadržajnije veze između Univerziteta i okruženja i podstičući sveukupnu preduzetničku klimu.

iDEAlab je nastao u okviru međunarodnog Tempus projekta „Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (iDEALab)“ koji je koordiniran od strane Univerziteta u Novom Sadu. U okviru projekta formirana je regionalna mreža od šest laboratorija osnovanih na 6 institucija u regionu (Univerzitetu u Novom Sadu, Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu, Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Subotici, Univerzitet Donja Gorica u Podgorici, Univerzitet u Banjoj Luci i Univerzitet u Zenici)

ŠTA IDEALAB NUDI

STUDENTIMA
Da razvijaju svoju kreativnost, uče kako da rade u timu i da koriste svoja znanja i inicijativu kako bi stekli potrebne veštine za ulazak na tržište rada ili započinjanje sopstvenog biznisa

UNIVERZITETU
iDEAlab nudi neupitnu korist iz kreiranja nove fokalne tačke za saradnju sa privredom i jasno profilisanje kao univerzitet koji svojim studentima nudi jedinstveno iskustvo tokom studiranja

KOMPANIJAMA
iDEAlab može biti kreativni partner u inoviranju postojećih proizvoda i usluga kroz koncept otvorenih inovacija

LOKALNOJ ZAJEDNICI
Jačanje inovacionog potencijala lokalne privrede osnaživanjem preduzetničkog duha u lokalnoj sredini i izgradnjom uzora (rol modela) mladih i uspešnih preduzetnika

Osnivač

Vladimir Todorović

Vladimir Todorović

PROJECT COORDINATOR

sr_RS