Evenementen

Prijsvraag voor de ontwikkeling van een 3D multifunctionele printer, CNC-machine en Lasercutter

Idee laboratorium

Beschrijving van het evenement:

In de periode van 1 april tot en met 30 juni 2019 organiseert iDEAlab een project om een 3D multifunctionele printer te creëren voor ouderejaarsstudenten die geïnteresseerd zijn in de ontwikkeling van geavanceerde oplossingen op het gebied van werktuigbouwkunde, mechatronica en elektronica. Tijdens de verblijfsperiode wordt van de studenten verwacht dat zij zich inzetten voor het werk en de ontwikkeling van het idee, evenals een regelmatige aanwezigheid op de afgesproken tijdstippen. Het is de bedoeling dat de activiteiten twee keer per week plaatsvinden in de panden van iDEAlab. De activiteiten vinden plaats onder begeleiding van hoogleraren en assistenten van de faculteit.

Inhoud van het evenement

Studenten die deel zullen uitmaken van het project: • krijgen de kans om aanvullende kennis en vaardigheden te verwerven voor het realiseren van complexe oplossingen, • zullen andere creatieve studenten ontmoeten, • zullen leren werken in een team met studenten van verschillende profielen, • zullen voortdurende steun krijgen van mentoren, • krijgen de kans om de uiteindelijke oplossing aan de geïnteresseerde partijen te presenteren, • ze ontvangen een certificaat van succesvolle afronding van het programma, • in overleg met de mentoren kan een deel van het project worden gerealiseerd via een afstudeerscriptie.

 

Aanvraag via Googleformulier: weergaveformulier

nl_NL