Događaji

Brain Trainer - kritičko razmišljanje

Brain Trainer - kritičko razmišljanje

Opis događaja:

iDEAlab je u suradnji sa studentskom organizacijom ESTIEM organizirao radionicu na temu "Brain Trainer-Critical Thinking". Glavni cilj radionice bio je naučiti studente kako kritički razmišljati u svakoj poslovnoj situaciji. Da bi to naučili, učenici moraju naučiti kako izolirati činjenice od emocija, kako izvući zaključke iz složenih situacija i kako pravilno prenijeti poruku koju žele, tj. svoje mišljenje kada se nađu u sukobu s drugom osobom.

hr